Recursos i estratègies per a mestres que volen integrar les TAC a les seves aules

Archive for Desembre, 2011

Última sessió de la formació “Integració de la PDI a l’aula”

Les noves tecnologies s’han d’integrar a l’aula, i han de ser un recurs més al servei del mestre per al desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Cal evitar doncs, caure en rutines tradicionals i obrir-nos a experimentar noves metodologies que ens permetin un aprenentatge més significatiu i competencial dels nostres alumnes.

A continuació, prodreu trobar enllaços amb articles, videos, entrevistes, propostes metodològiques,…

Anuncis