Recursos i estratègies per a mestres que volen integrar les TAC a les seves aules

Archive for the ‘Tutorial’ Category

Imatge

Congres FEDE: Pass10′, Educac10′, Innovac10′

DOC-FEDE6 2 castellano 2

Anuncis

Saps utilitzar el mòbil de forma segura?

Avui en dia, els nostres alumnes utilitzen el mòbil per comunicar-se a través de xarxes socials, desconeixent moltes vegades els perills que aquesta pràctica amaga. Aquesta activitat us permetrà parlar d’aquesta problemàtica i de com evitar riscos innecessaris a l’hora de fer servir el mòbil:

cesc

Imatge

The 7 habits of highly effective teachers who use Technology

Introducció a les intel.ligències múltiples

Ja fa més de 25 anys que l’investigador i professor de la Univesitat de Harvard Dr. Howard Gardner va publicar el seu primer llibre sobre les Intel·ligències Múltiples:  Estructures de la Ment. Des d’aleshores la psicologia de la intel·ligència ha anat canviant progressivament però sòlidament i les bases d’aquesta teoria s’han anat introduint en el camp de l’educació responent a les demandes emergents al voltant del concepte de diversitat.

La intel·ligència ha passat de ser única i estàtica a múltiple i dinàmica. La primera d’aquestes característiques posa en evidència que existeixen múltiples formes d’ensenyar i aprendre i la segona ressalta que les intel·ligències són canviants  al llarg de tota la vida dels subjectes en funció de les demandes i les pressions de l’entorn.

En paraules de Gardner: Una intel·ligència és un potencial biopsicològic per processar informació que es pugui activar en un marc cultural per resoldre problemes o crear productes que tenen valor per una cultura.

El pare de les intel·ligències múltiples és crític amb les mesures clàssiques de QI i amb les pràctiques pedagògiques tradicionals.

Sota la perspectiva d’aquesta teoria les pràctiques pedagògiques han de servir per acompanyar als alumnes en el desenvolupament de les competències diverses. L’escola ha de donar un tomb important per saber potenciar els punts forts de cada un dels alumnes i no només d’aquells que destaquen en les matèries clàssiques (lògica-matemàtica, llengua i gestió de memòria). Complementàriament, la detecció i desenvolupament d’aquestes fortaleses i l’establiment de ponts entre totes les intel·ligències ha de servir-nos també per aconseguir un rendiment acceptable en els punts febles dels nostres estudiants.

Gardner descriu almenys 8 intel·ligències. Totes elles es troben representades en cada un dels individus encara que en diferents nivells o graus.

Intel·ligència lògica matemàtica Capacitat per analitzar problemes d’una manera lògica, de solucionar problemes matemàtics i de realitzar investigacions d’una manera científica. (matemàtics, científics…)Es distingeix per elevades  habilitats en la resolució de problemes lògics i en les matemàtiques. Qui la posseeix fa les preguntes del “per què” i el “com”, raona sobre les coses, vol saber “què passarà després d’allò” i pensa de forma seqüencial.

Pistes per potenciar-ne l’ expressió: experimentar, preguntar, resoldre trencaclosques lògics, calcular, classificar objectes, resoldre misteris, visitar museus, treballar amb materials de ciències…

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Albert Einstein.

Intel·ligència espaial Capacitat per reconèixer i manipular pautes i espais grans i espais més reduïts (arquitectes, pilots, cirurgians…)Es distingeix per: el gust pel disseny, el dibuix i les imatges. Pensen en imatges, en espais i en superfícies

Pistes per potenciar-ne la expressió: la pràctica de les activitats d’expressió artística, crear gràfics per organitzar idees, mapes mentals, trencaclosques, treballar amb material gràfics, vídeos, pel·lícules.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Antoni Gaudí.

Intel·ligència corporal-cinestèsica Capacitat per utilitzar parts del propi cos, o la seva totalitat, per resoldre problemes o crear productes. (ballarins, actors, esportistes, artesans…)Es distingeix per: El desig de moure’s, la tendència a estar sempre en moviment. Interactuen amb l’entorn mitjançant sensacions somàtiques. Els agrada construir tocar, gesticular.

Pistes per potenciar-ne l’expressió: jocs de rol, teatre, coses per construir, esports i jocs físics, experiències tàctils, experiències d’aprenentatge directes.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Josep Guardiola.

Intel·ligència lingüística Capacitat per aprendre idiomes i utilitzar el llenguatge per aconseguir determinats objectius (advocats, oradors, escriptors, poetes…)Es distingeix per: el plaer en el llenguatge i la parla. Els agrada llegir, escriure, jugar amb les paraules, explicar històries i que els expliquin històries.

Pistes per potenciar-ne l’expressió: la lectura, els elements per escriure, els debats, els diàlegs, les discussions, els contes.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Miquel Martí Pol, Josep Pla.

Intel·ligència musical Capacitat per interpretar, composar i aprendre pautes musicals (músics)Es distingeix per: el plaer per la música, els sons i els ritmes. Els agrada seguir els ritmes amb els peus o les mans o entonar melodies

Pistes per potenciar-ne l’expressió: assistir a concerts, introduir música de fons durant la pràctica d’altres activitats, cantar, fer música, escriure cançons, tocar instruments musicals.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Pau Casals, Lluís Llach, Serrat.

Intel·ligència naturalista Capacitat per distingir, classificar i utilitzar elements (objectes, animals, vegetals i minerals) del medi ambient, urbà o ruralEs distingeix per: relacionar-se i gaudir del medi natural.

Pistes per potenciar-ne l’expressió:  la jardineria,
l’observació i l’anàlisi de la fauna i la flora, la investigació de fenòmens de la natura.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Charles Darwin, Pius Font i Quer.

Intel·ligència interpersonal Capacitat per comprendre intencions, motivacions i desitjos aliens i, en conseqüència, la capacitat per treballar eficaçment amb altres persones (venedors, mestres, líders religiosos i polítics, actors…)Es distingeix per: grans habilitats interpersonals.  Els agrada parlar, intercanviar idees i influir en les persones. Solen ser líders del grup. Es comuniquen bé i resolen adequadament els conflictes. Són bons oients i capaços de negociar, organitzar, mediar  i ser convincents.

Pistes per potenciar-ne la expressió: debats, treball cooperatiu, reunions socials, aprenentatge tipus mestre-aprenent.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria la Mare Teresa de Calcuta.

Intel·ligència intrapersonal Capacitat per comprendre’s a un mateix, de tenir un model útil i eficaç d’un mateix, que contingui els propis desitjos, pors i capacitats, i de utilitzar aquesta informació amb eficàcia i en la regulació de la pròpia vidaEs distingeix per: el desig d’estar sols. Comprenen bé les seves fortaleses i debilitats i saben fixar-se fites i objectius realistes.

Pistes per potenciar-ne l’expressió: escriure un diari, treballar la introspecció, pensar sobre les pròpies habilitats i emocions, elaborar projectes individuals, donar temps per estar sol.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Mahatma Gandhi.

Font: Intel·ligències Múltiples – dades.cat – Psicologia i Educació

Activitat per a treballar l’euro a Cicle Inicial

La web Lola Pirindola ens ofereix diverses activitats per a treballar amb la PDI.

Especialment interessant és la que ens planteja el càlcul amb euros. En aquesta activitat es plantegen preus a diferents objectes i els alumnes han d’aconseguir aquesta quantitat combinant bitllets i monedes adequadament.

lolapirindola

Feu clic dammunt la imatge per accedir a l’activitat

Internet estimula i millora l’escriptura

pablito

+ La investigació va identificar que els nens amb xarxa milloren les seves habilitats d’escriptura, lectura i conversa lliure, el que feia més interessant seus textos.

Post de Jorge Sanchez a latarde.com

La incorporació d’una plataforma d’internet en l’ensenyament escolar permet als alumnes millorar les seves habilitats per a l’escriptura de manera notable, segons el resultat d’un estudi realitzat a Suïssa en els últims tres anys.

La principal conclusió, anunciada avui, és que els nens als quals es va proporcionar accés a aquesta plataforma, en la qual podien escriure, llegir i conversar lliurement, havien après a escriure els seus textos de manera més interessant per al lector i fins i tot amb una millor ortografia.

L’estudi va ser dirigit pel professor de l’Escola d’Estudis Socials del nord-oest de Suïssa, Hansjakob Schneider, l’equip de docents va repartir 724 nens entre set i deu anys (un total de 44 classes) de tres diferents cantons (Argovia, Zuric i Basilea) en dos grups. Al primer se li va donar accés a la plataforma d’internet, a la qual estaven obligats a inscriure, mentre que el segon grup no tenien cap plataforma i els nens havien d’escriure els seus textos a mà i en paper.

El que es va observar és que l’experiència en la plataforma d’internet va permetre als nens millorar la seva escriptura narrativa, una habilitat que havien desenvolupat molt millor que el segon grup al cap dels tres anys que va durar l’experiència, finançada pel Fons Nacional Suís (FNS), un organisme públic que promou la investigació científica.

Els professors van detectar que les diferències eren particularment importants a nivell de les “marques lingüístiques visibles” de l’ text, ja que els nens que van treballar amb la plataforma utilitzaven més conjuncions temporals, com “primerament” o “de seguida”. Així mateix, feien ús de frases o paraules que reavivaban l’atenció del lector, com “de sobte”, mentre que els seus adjectius i verbs tenien més a veure amb les emocions.

En suma, els seus textos eren més atractius que els del grup que escrivia en paper. La investigació va determinar que la raó d’això era que en el grup que va utilitzar internet els alumnes intentaven implicar més al lector, volien que el text agradés i podien deduir-en observar els textos que eren més llegits a la plataforma-el que més podia seduir.

Contràriament al que podria pensar, l’ortografia d’aquest grup no es va deteriorar, sinó tot el contrari, el que és destacable si es té en compte que els professors no corregien el que escrivien a la plataforma. Així mateix, l’estudi va determinar que nens i nenes van progressar per igual en la plataforma web, mentre que en el suport de paper les nenes van desenvolupar millor la seva escriptura , el que els investigadors van atribuir al fet que els ordinadors i l’internet desperten les ganes d’escriure particularment entre els nens.

En publicar aquestes conclusions, la FNS reconèixer que el món d’internet generalment desperta desconfiança entre els pares, tot i que ja és un element quotidià en la vida de nens i joves. Com a exemple, va esmentar que a Alemanya el 80 per cent de nens entre nou i tretze anys utilitzen un ordinador com a mínim un cop per setmana i que el 30 per cent són membres d’alguna comunitat internet i participen com a mínim un cop per setmana en algun fòrum de “xat”.

Aprendre ortografia castellana amb el parxís interactiu Popi

Practicar l’ortografia castellana de manera entretinguda i interactiva amb la PDI és possible gràcies a Popi.

S’hi pot interactuar de dues maneres:

  • Pràctica lliure amb activitats que treballen diverses normes ortogràfiques
  • Joc del parxís amb la dinàmica del joc de taula que els alumnes coneixen: quatre participants (poden ser petits grups), tres fitxes i a cada casella una activitat que si l’encerten els permetrà seguir endavant.