Recursos i estratègies per a mestres que volen integrar les TAC a les seves aules

Treball cooperatiu

Google Docs

És un servei on line gratuit que et permet generar documents de text, fulles de càlcul, presentacions i formularis. En tractar-se d’una eina on line, els documents que creem estaran disponibles a qualsevol ordinador que disposi de connexió a Internet.

Una de les seves característiques més importants, és que permet compartir documents entre diversos usuaris, podent treballar al mateix temps i tenint la informació sempre actualitzada.

Anuncis
%d bloggers like this: